Ellebæk er fordelt med en et stille cafe/fordybelsesområde, som bruges til en ugentlig fordybelses gruppe for 4-6 årige. Cafeen bruges også til at modtage og afslutte dagen i for hele huset, derfor er der også fysiske udfoldelsesmuligheder som tages frem ved behov.

To børnehavestuer, hvor den ene ligger direkte ud til cafe området, og den anden mere skærmet. Derudover ligger vuggestuegruppen og vores gæstehusordning også ud mod cafe området. Vi har også en tumlesal, som benyttes både i læring og struktureret forløb, samt fri leg.