I Børnehuset Ellebæk møder du pædagogisk personale med noget på hjertet, vi ser det enkelte barn og dets behov. Det er yderst vigtigt at bevæge os i barnet perspektiv, for at kunne arbejde og udvikle alle børn udfra deres nærmeste udviklingszone.

Vi arbejder anerkender og møder barnet i sin følelse, guider, støtter og udfordre barnet i sin nærmeste udvikling.

Vi arbejder altid mod det frugtbare samarbejdet, til gode for vores fælles fokus, nemlig barnet og dets trivsel, samt udvikling.

I Børnehuset Ellebæk, har vi opmærksomhed på barnets behov, vi kigger på det hele menneske, og arbejder ud fra et nærværende perspektiv. Vi ønsker at skabe en rolig, tydelig ramme for barnet i sin Dannelse og interaktion med andre, samt nærmeste udvikling. Vi er meget optaget af at barnet er i trivsel, og balance med sig selv, så der er en god grundfølelse for barnet, som derved kan bruge sin energi på at se, lytte, mærke, erfarer og lære via den sunde og gode relation og legen, i sin trygge hverdag.

Vores tænkning er ofte sanselig inspireret i forhold til helheden i det lille barn. Vi oplever nogle børn er udfordret i at mærke sig selv, stå ved sig selv, motorisk urolig og har brug for bevidsthed via tryk, leg, asen og masen for at kunne skabe gode livsvigtige erfaringer med sig frem i livet.

Disse tiltag er hele personalegruppen optaget af, og derfor ses denne tilgang via selvhjulpenhed og motorisk stimulig på flere niveauer, og tilgange i hele huset.

Børnesamtaler, og dialog giver børn læring og opmærksomhed, samt en masse andre kompetencer, og i mødet med en nærværende voksen, som tager sig tid til at være i dialogen, vil vi skabe et barn med naturlig nysgerrighed. Vi ønsker at skabe dybe dialoger, og selv enkelte spørgsmål fra barnet, for at sikre refleksion og en dybere nysgerrighed for egen deltagelse. Vi prioritere dette med særligt fokus i Børnehuset Ellebæk.

Legen og læring via legen, skaber og danner barnet, og dette støtter vi op omkring, i det frie og eksperimenterende rum, ved at være nærværende voksne. som når det kræves, støtter legen og sætter ord på. samtidig med vi gøder en leg, som er ved at opløses.

Vi laver dagligt alt det som det er muligt, lege opstartet af de voksne, som vi ser børnene adapterer og selv igangsætte efterfølgende. det er en vigtig faktor, at kunne skabe noget erfaret på egen hånd, det skaber motivation og selvværd, at kunne på egen hånd. Vi leger også lege, med børnene som genoptages fra dagen før. Dette, samt at kunne genfortælle noget barnet lavede dagen før, er en særlig god kompetence, som førskole børn profiterer af, ved skolestart. Rollelegen er vigtig fra barnet er lille, og gennem sin tid hos os, derfor støttes der op omkring disse lege dagligt på mange planer, da denne egen erfaring og oplevelsen af hvad andre bidrager med er vigtig for Dannelsen af det lille individ.

Legerelationer, både her og hjemme hos andre børn, giver et billede af hvordan man også kan leve, da vi jo ikke alle lever på samme måde. Det er medvirkende til at barnet udvikler empati og rummelighed for andre mennesker og opmærksomhed på den forskellighed vi møder i livet.