Besøg

Overvejer du at melde dit barn ind i Børnehuset Ellebæk, så kontakt os på 5588 7200, og lav en aftale med Daglig leder Dorte Sofie Brix for en rundvisning.

vi sætter altid god tid af til at viser jer rundt, fortælle om hverdagen, vores pædagogik og visioner med børnegrupperne. Hvordan vi arbejder pædagogisk med vores hverdagspædagogik og legen i det gode børneliv.

 

Har dit barn fået plads I vores hus, vil I modtage en velkomst mail, hvorefter I kan kontakte os tidligst ca. 2 måneder før opstart, for at aftale  besøg for jer og jeres barn. Der laver I en aftale med pædagogen på stuen, med tidspunkter for ”Lang indkøring”. I vores Hus arbejdes der med ”lang indkøring”, for at sikre den bedst mulige opstart for barn og familie.Det betyder du som forældre kan besøge stuen hvor dit barn skal gå, i en time om ugen, i fire uger. Dette aftales med stuens personale, når i kontakter os.

Den uge jeres barn starter i Børnehuset Ellebæk, vil der være en opstarts samtale med pædagogen på stuen, når du som forældre første gang lader barnet være "alene" på stuen med det øvrige personale og børn.

Til opstartssamtalen drøftes gensidige forventninger, præsentation af hinanden og forældrene fortæller om deres barn. Barnet og familiens opstart i institutionen er vigtig, og til opstartssamtalen etableres starten på et godt og tæt pædagog og forældresamarbejde.

Vi byder jer og jeres barn rigtig hjertelig velkommen, og glæder os meget til at lære jer alle at kende.

 

De bedste hilsner ønskes i af Daglig leder Dorte Sofie Brix