Forældreråd i Børnehuset Ellebæk

kære forældre.

Vores forældreråd, er DIT forældreråd, det betyder at DU, her har mulighed for at kommet helt tæt på beslutninger, og hvorfor vi arbejder som vi gør på stuerne, i Børnehuset Ellebæk, i dagtilbud Øst, Næstved kommune, hvad det betyder når regeringen udstikker så noget som Den nye styrket  læreplan.

Her taler vi om tilgangen til børn, fondsmidler, madpakker, pædagogik og planlægger i fællesskab sommerfester og andet for forældrene.

vi har en meget lille, men arbejdsom gruppe af forældre lige nu, og hvert år i maj er der valg. Det vil være berigende for os, hvis du skulle have lyst til at stille op til valget, da vi ønsker så mange gode hænder som det er muligt i vores hus.

Vi holder møde hver anden måned, og prøver at planlægge disse ligger samme dag som Områdebestyrelsen afholder møde. Dette for at spare vores formand for at skulle afsted hjemmefra flere aftner om måneden end nødvendigt. Det er dog ikke altid dette kan ske.

Afhængig af hvem der sidder i bestyrelsen, sætter vi opstarts tiden for mødet. I perioder lykkes det os at starte om eftermiddagen, og i andre perioder har det været fra 17:00 til 19:00.

Der vil være lidt at spise til disse møder afhængig af tidsrummet, vi mødes.

Det kan SÅ MEGET anbefales, at være med i vores forældreråd, der er en hyggelig ånd, og gode debatter. For mig som leder, er det yderst vigtigt at høre jer forældres stemmer, i forhold til vores faglige betragtninger i  arbejde, i hverdagen for at skabe god mening for jer og jeres barns udvikling. det er også her der stemmes om hvorvidt der f.eks. skal være madordning i huset eller andre vigtige ting.

 

 

 

 

.