Børnehuset Ellebæk har i vores årshjul traditioner som vi vægter højt.

Fastelavn fejres med fælles lege og sang for hele huset, derefter går vi ud på stuerne og slå katten af tønden, synger lidt mere og hygger med fastelavnsboller. Der vi typisk være rosiner og popcorn i tønden, både i Vuggestuen og Børnehaven.

Hvert forår, invitere alle grupperne bedsteforældre eller andre nære voksne til en fælles plantedag. Hver gæst har en fin plante med som man planter med barnet og laver en blomsterpind med barnets navn i, og sætter ved blomsten. Derefter hygger man i vores have med Boller og saft, og der er altid mulighed for at blive og spise madpakker med barnet. De børn som ikke har en voksne som kommer på besøg, sørger personalet for at have blomst og hygge med barnet.

Vi har en årlig stor sommerfest, hvor vi oplever der er rigtig stor tilslutning. -der er en tradition for at der er aktiviteter for både børn og voksne, og en rigtig dejlig, sjov og hyggelig eftermiddag og aften. Det vil typisk starte kl. 16 og frem til 18:30, hvor vi siger Tak for i dag, efter fælles madbord.

Hvert år sidst i november, har vi en juleklippe-klister hygge eftermiddag på hver stue, hvor man som forældre har mulighed for at komme og hygge med sit barn. Denne eftermiddag slutter med at vores førskolebørn går Lucia optog, gennem vores hus. Meget smukt og fin oplevelse.

Derud over får huset en dag i december besøg af en julemand, som dele godteposer ud, synger og går om juletræ med os. Denne dag ligger typisk op til jul.