Forældreinddragelse i børnehuset Ellebæk

I forældrerådet arbejder vi lige nu på at oprette en forældreforening, hvor vi kan have en anden form for forældreinddragelse, end den vi har i forældrerådet.

Til vores sommerfest, har vi hvert år, et lotteri med gaver fra sponsorer lokalt i Næstved. Det er et stort arbejde at køre rundt og præsentere og afhente gaver op til denne fest, det er blandt andet det som forældrerådet hjælper med, samt etablering og indkøb til denne sommerfest. forældrerådet er den dag i T-shirt og klar til at tale med forældre om arbejdet i rådet, og andre ting som de kunne bruges til.

Jeg kan her tilføje at pengene går ubeskåret til stuerne, i form af legetøj eller andet der er brug for. sidst blev det til en stor bil i vores fælles legerum, til stor fornøjelse for alle børn i huset uagtet alder.

når man kommer til vores hus som nyt ansigt, både som forældre eller kollegaer fra Næstved kommune, bliver man mødt af alle personaler med håndtryk, og præsentation af hvem man er, og hvilken en stue man høre til i huset. Dette har forældrerådet også taget til sig, netop at sikre de dagligt får aktivt hilst på alle forældre når de selv henter og bringer, dog ikke med håndtryk, men der er et ønske om at inddrage sig selv i kontakt og relation til alle forældre, samt værne om og sikre kulturen i vores hus.